Mapei Planitex D5

Samonivelační podlahová stěrka s nízkým obsahem emisí na bázi alfa půlhydrátu se používá v interiéru ke stěrkovaní, vyrovnání a vyhlazení nerovností, zvláště potěrů na bázi síranu vápenatého, tekutých potěrů na bázi síranu vápenatého a sádrových podlahových dílců v obytných a průmyslových prostorách, které složí jako podklad pro pokládku textilních povlakových krytin, krytin z PVC, linolea a dlažeb z přírodního kamene, a jsou vystaveny běžnému provoznímu zatížení, v tloušťkách vrstvy od 1-10 mm. Za dodržených podmínek vhodný pro systémy vytápěných podlah. Před aplikací musí být podklad stejnoměrně suchý, bez trhlin, savý, rovný, mechanicky pevný a nesmí na něm být žádné úlomky, prach nebo látky, které by mohli negativně ovlivnit přídržnost.

Spotřeba 1 500 g/m²

Balení 25kg

596,00 Kč